VPGD: 224 Văn Tiến Dũng - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Đá bếp quầy đảo đẳng cấp không giới hạn

Đá bếp quầy đảo đẳng cấp không giới hạn

Đá nhân tạo vân 3d được lựa chọn cho hạng mục mặt đá bếp kết hợp với quầy đảo