VPGD: 224 Văn Tiến Dũng - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Thi công bếp tại chung cư Mường Thanh - Đà Nẵng