VPGD: 224 Văn Tiến Dũng - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Hạng mục ốp quầy ks Nesta Đà Nẵng