VPGD: 224 Văn Tiến Dũng - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Đá nhân tạo vân 3d cho hạng mục mặt bếp kết hợp quầy đảo