VPGD: 224 Văn Tiến Dũng - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Quầy bar khách sạn Novotel - Đà Nẵng